Psychológia zdravia • Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie

ONLINE

978-80-8152-059-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Zuzana Dankulincová
Rok vydania:2013
Dostupné od:01.11.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:81
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

Popis

Zborník príspevkov z 8. celoslovenskej konferencie Psychológie zdravia s medzinárodnou účasťou 15. máj 2013, Košice, SR

Zborník vedeckých prác Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie: Zborník z 8. celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou predkladaná súbor vedeckých príspevkov prezentovaných pri príležitosti 8. celoslovenskej konferencii Psychológie zdravia s medzinárodnou účasťou a prináša prehľad rozmanitých tém, ktorými sa zaoberajú odborníci na Slovensku a v Čechách, pokrývajúc široký záber disciplíny psychológie zdravia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie