Dejiny filozofie ako filozofický problém

ONLINE

978-80-8152-114-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Leško • Pavol Tholt
Vedecký redaktorMilovan Ješič
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:404
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Zborník štúdií z IV. medzinárodného filozofického sympózia Dejiny filozofie ako filozofický problém, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. - 15. októbra 2010

Filozofický zborník je záverečnou prezentáciou výsledkov práce bádateľských kolektívov výskumných projektov VEGA 1/0650/08 - Heidegger a dejiny filozofie a VEGA 1/4679/07 - Asubjektívna fenomenológia Jana Patočku a dejiny filozofie riešených na katedre filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie