Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť

ONLINE

978-80-8152-80-111-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Leško • Zlatica Plašienková
Rok vydania:2008
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:233
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie

Popis

Filozofický svet si pripomínal v roku 2007 výnimočné výročie – dvesto rokov od prvého vydania geniálnej práce Georga Wilhelma Friedricha Hegela Fenomenológia ducha (1807). Dozaista, môžeme mať rôzne hodnotové stupnice najdôležitejších filozofických prác napísaných v dejinách filozofie, ale vyššie uvedené Hegelovo dielo by v nich určite nemalo chýbať na popredných miestach. Hegelova Fenomenológia ducha rozhodujúcim spôsobom zmenila filozofický diskurz 19. storočia a výrazne ovplyvnila aj filozofiu v 20. storočí. Málokto z veľkých filozofov si po Hegelovi mohol dovoliť nevšímavo obísť filozofické dielo vrcholného predstaviteľa nemeckej klasickej filozofie z roku 1807 a nečerpať či už pozitívne alebo kriticky z jeho filozofického odkazu.  

Filozofickú konferenciu pod názvom Hegelova „Fenomenológia ducha“ a súčasnosť venovanú Hegelovej práci Fenomenológia ducha programovo pripravila a dňa 4. októbra 2007 v Košiciach zrealizovala Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. 

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie