Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

Jana Dráčová a kol.

978-80-7380-380-3

Tlačená publikácia

Na sklade

6,75 €
6,75 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jana Dráčová, Peter Vojčík, Eva Barešová
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:416

Popis

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie pochopenie a výklad jednotlivých právnych inštitútov upravených v platnom katastrálnom zákone. Pri jednotlivých ustanoveniach sú uvedené judikáty a to ako zo súdov v Slovenskej republike tak aj z Českej republiky. Na viacerých miestach je komentár doplnený o názory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uverejnené v Bulletine, ktorý tento úrad vydáva. Publikácia obsahuje aj vyhlášku, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. V závere je uvedený stručný výklad o nadobúdaní vlastníckeho práva v Maďarsku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie