Zákony 2024 - II. časť A

KOLEKTÍV AUTOROV

978-80-8162-261-8

Tlačená publikácia

9,82 €
9,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kolektív autorov
Rok vydania:2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:880

Popis

Zákony II časť A obsahujú najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, občianskeho práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním. Občianske právo vo vzťahu k občanovi upravuje najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle. Publikácia je určená podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a ďalším osobám. Všetky právne predpisy obsahujú zmeny účinné k 1. 1. 2024 vrátane posunutých účinnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie