Všeobecná štátoveda

978-80-574-0188-9

Tlačená publikácia

21,82 €
21,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Alexander Bröstl
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:336
VydavateľVydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

Popis

Učebnica Všeobecnej štátovedy predstavuje tradičný obsah predmetu, ako sa rozvinul v európskej kontinentálnej podobe (altematívou štátovedy je dnes na viacerých univerzitách, aj mimo právnických fakúlt, politická veda). Medzi dvanástimi kapitolami  sa okrem viac-menej stabilne prítomných  (1. Jednotlivca spoločnosť; 2. Teórie o príčinách vzniku štátu a o účele štátu; 3. Znaky (prvky)štátu; 8. Politické strany a štát) nachádzajú aj kapitoly, ktoré spravidla nie sú, alebo doteraz neboli predmetom štandardného záujmu (5. Politický spor, zmena ústavy,  revolúcia,  právo  na  odpor;  6. Rozpadnuté  a stroskotané  štáty;  7. Štát a cirkev).Niektoré kapitoly predstavujú návrat k pôvodným štátovedným klasifikáciám (9. Funkcie štátu). V rámci prezentácie historických a aktuálnych otázok týkajúcich sa Formy štátu (najrozsiahlejšia 1O. kapitola)ide o pokus objasnit' nové aspekty problematiky(napríklad, podkapitoly ako Parlamentná opozícia, Ústavné súdnictvo). Záverečná časť učebnice sa venuje Modernému ústavnému štátu: právnemu štátu(12.kapitola)a možno ju považovat' za príspevok k analýze princípov právneho štátu a jeho viacerých teórií. Úmyslom autora bolo tiež prispieť k autentickému výkladu názorov niektorých myslitel'ov  predošlých období, návratom k pôvodným textom ich diel. Všeobecná štátoveda, adresovaná predovšetkým študentom, má za ciel' tvoriť úvod do právnického štúdia ako jeho osvedčená základňa, zdroj i východisko.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie