PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA X.

ONLINE

978-80-574-0036-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Suchoža ∙ Ján Husár ∙ Regina Hučková
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:266
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantových úloh APVV-17-0561 “Ľudskoprávne a etické aspekty kybernetickej spoločnosti ” a APVV-19-0424 „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“.
DOI:https://doi.org/10.33542/POE2021-0036-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník Právo-Obchod-Ekonomika X. je publikáciou obsahujúcou odborné príspevkov autorov predovšetkým so zreteľom na obchodné právo, civilné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva, ale rovnako aj právo digitálnych technológii. Tematické zameranie medzinárodného vedeckého sympózia bolo sústredené do troch okruhov predstavujúcich otvorené problémy obchodného práva so zreteľom na riešenie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej tzv. pandémiou (koronakrízou), aktuálne otázky korporačného práva v EÚ, umelá inteligencia a právo: vplyv umelej inteligencie na normotvornú činnosť štátu a rozhodovanie súdov. S ohľadom na obsahovú orientáciu výstupov je publikácia vhodná nielen pre čitateľov z akademického prostredia, ale aj z aplikačnej praxe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie