Vybrané kapitoly z pneumológie a ftizeológie

Pavol Joppa a kol.

stiahnite.png

ONLINE

978-80-8152-592-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavol Joppa
Spoluautori:Pavol Pobeha • Ivan Solovič • Ružena Tkáčová
Rok vydania:2018
Dostupné od:marec 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:150
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika pneumológie a ftizeológie

Popis

Vysokoškolské učebné texty približujú etiopatogenézu, klinický obraz, diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, liečbu, komplikácie a prognózu najvýznamnejších nešpecifických ochorení dýchacieho systému – bronchiálnej astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, pneumónií, pleurálneho syndrómu, karcinómu pľúc, intersticiálnych pľúcnych ochorení vrátane exogénnej alergickej alveolitídy a sarkoidózy a syndrómu spánkového apnoe. V závere časti, venovanej nešpecifickým ochoreniam, sa rozoberá problematika chronického pľúcneho srdca, ako hlavnej kardiovaskulárnej komplikácie chronických pľúcnych ochorení. Náplni odboru ftizeológie, etiopatogenéze, diagnostike, liečbe a prevencii pľúcnej i mimopľúcnych foriem tuberkulózy, sa venuje posledná kapitola.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie