Slovenčina pre zubárov

978-80-8152-829-3

Tlačená publikácia

15,00 €
15,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Beáta Jurečková
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:Vysokoškolská učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:102
VydavateľUPJŠ v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Vysokoškolská učebnica Slovenčina pre zubárov je určená pre zahraničných študentov zubného lekárstva, ktorí už absolvovali prvý, všeobecný kurz slovenského jazyka (predmet Slovenský jazyk 1). V praxi to znamená, že s učebnicou začínajú študenti pracovať v druhom semestri v rámci predmetu Slovenský jazyk 2 a v treťom semestri v rámci predmetu Slovenský jazyk 3. Cieľom učebnice je, v prvom rade, pripraviť študentov zubného lekárstva na praktickú výučbu, teda komunikáciu zubár – pacient v reálnom lekárskom prostredí. V predloženom materiáli prevažujú dialogické formy, lexikálne je učebnica orientovaná na oblasť zubnej medicíny a najfrekventovanejšie formy v bežnej komunikácii. Učebnica, ktorá je prioritne určená na kontaktnú výučbu, obsahuje 14 lekcií. V nich je predstavený aj zjednodušený gramatický systém slovenčiny. V individuálnej fáze prípravy (samoštúdiu) je študentom k dispozícii prekladový slovensko – anglický Slovník a Kľúč so správnymi riešeniami.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie