Profesionálne ochorenia respiračného systému

978-80-8152-836-1

Tlačená publikácia

11,36 €
11,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Slavomír Perečinský, Ľubomír Legáth, Lenka Murinová, Marek Varga
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:96
VydavateľUPJŠ v Košiciach
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Popis

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na najčastejších profesionálnych respiračných ochorení, ktoré sú na Slovensku i v ostatných krajinách Európskej únie treťou najčastejšou skupinou ochorení súvisiacich s pracovnou expozíciou. Poškodenie dýchacieho traktu môže mať prechodný, ale aj trvalý a často klinicky a prognosticky závažný charakter. Publikácia sa venuje základným skupinám ochorení – intersticiálne ochorenia pľúc, alergické ochorenia a nádorové ochorenia.  Jednotlivé kapitoly podrobne približujú etiopatogenézu ochorení, klinický obraz, diagnostické metódy a diferenciálnu diagnostiku. Záverečná kapitola upriamuje pozornosť na vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve. V jej prvej časti sú rozpracované funkčné vyšetrovacie metódy dýchacieho systému. Druhá časť sa venuje zobrazovacím vyšetrovacím metódam s názornou obrazovou dokumentáciou najčastejšie hlásených pneumokonióz.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie