23.KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ

ONLINE

978-80-8152-854-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Adriana Boleková
Rok vydania:2020
Dostupné od:28.05.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina. angličtina
Počet strán:166
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav anatómie

Popis

Zborník vedeckých prác

Košický morfologický deň je každoročné májové stretnutie morfológov, ktorého sa zúčastňujú najmä košické morfologické pracoviská. Pri tejto príležitosti sa pravidelne vydáva zborník vedeckých prác. Tohoročný zborník je vydaný pri príležitosti 23. košického morfologického dňa, ktorý sa však neuskutočnil kvôli zlej epidemiologickej situácii. V zborníku autori prezentujú výsledky svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, ktoré majú charakter teoretických prehľadových štúdií a výskumných prác. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie