Pán doktor, hovoríte po slovensky?

978-80-8152-709-8

Tlačená publikácia

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ingrid Madárová, Lívia Barnišinová, Veronika Pálová
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:112
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Táto učebnica je určená pre zahraničných študentov medicíny – začiatočníkov – ako slovenčina na špecifický účel výučby. Jej cieľom je pomôcť zahraničným študentom, ktorí (1) študujú medicínu (2) v cudzom jazyku (anglický jazyk) a (3) v zahraničí (Slovensko) zvládnuť výzvu pri príprave na praktickú časť ich štúdia – konverzácia s pacientom v Slovenskom jazyku.Zámerom je poskytnúť študentom krok za krokom najfrekventovanejšie slovné spojenia a výrazy potrebné pri komunikácii s pacientom. Lekcie sa zameriavajú hlavne na slovnú zásobu týkajúcu sa častí ľudského tela a na základné symptómy a príznaky chorôb.Dôraz je kladený na krátke dialógy medzi lekárom a pacientom. Pri precvičovaní dialógov sú študenti vedení k nácviku komunikácie so zreteľom na porozumenie, bez prípadných obáv o gramatickú správnosť. Gramatické javy sú predstavované postupne, cez jednoduché  pomôcky – „tipy“.V prípade potreby si môžu študenti nájsť a doplniť si „chýbajúce časti gramatiky“ prostredníctvom odkazov na odporúčanú literatúru. Cieľom tejto knihy je uľahčiť a zefektívniť celý proces štúdia/osvojenia si (lekárskej) slovenčiny.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie