Plastic surgery

978-80-8152-852-1

Tlačená publikácia

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martina Vidová Ugurbas
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:92
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Plastická chirurgia je vysokošpecializovaný medicínsky odbor.

 

Náplňou plastickej chirurgie je korekcia rôznych defektov,vrodených i získaných.Medzi vrodené chyby patria deformity tváre,rázštepy pery a podnebia,deformity ušnice,vrodené vývojové chyby končatín.Najčastejšie získané defekty sú po poraneniach,po chirurgických výkonoch,po fyzikálnych poškodeniach kože a štruktúr krytých kožou.

Súčasťou plastickej  chirurgie je estetická chirurgia, onkochirurgia a mikrochirurgia,  ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť. Novými trendami v estetickej chirurgii je rekonštrukcia pomocou tukového tkaniva,kmeňových buniek,používanie rôznych umelých materiálov a implantátov.

Predložené učebné texty v jednotlivých kapitolách popisujú základné princípy plastickej chirurgie,používanie lalokových plastík a iné možnosti krytia defektov. V deviatich kapitolách sú jednotlivo popísané chirurgické možnosti rekonštrukcie tváre,trupu a  končatín.  Učebné texty venujú pozornosť malígnym  a benígnym kožným tumorom a ich liečbe.Posledná kapitola sa zaoberá najčastejšími estetickými operáciami.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie