Psychológia v medicíne

978-80-8152-730-2

Tlačená publikácia

14,09 €
14,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martina Chylová, Lívia Peštová
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:122
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:I.psychiatrická klinika

Popis

Učebné texty Psychológia v medicíne prezentujú základné poznatky o správaní sa a prežívaní človeka nielen v chorobe, približujú psychodiagnostické postupy a psychoterapeutickú liečbu pacientov. Podstatnou súčasťou práce je kapitola, ktorá pojednáva o lekárskej psychológii. Táto časť práce poukazuje na význam komunikácie a interakcie medzi lekárom a pacientom a nutnosť zohľadnenia významných vzťahových aspektov medzi nimi. Kapitola sa ďalej venuje psychosomatickému rozmeru vybraných chorôb v kontexte rôznych medicínskych odborov. Zároveň je analyzovaná psychologická problematika pacientov s telesným, zmyslovým postihnutím a duševne zaostalých osôb, záver učebnice predstavuje opis špecifík práce s detským pacientom. Pomocou týchto učebných textov si študenti medicíny majú osvojiť základné psychologické poznatky, získať vedomosti o efektívnej komunikácii s pacientmi, príbuznými a ostatným zdravotníckym personálom, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov pri práci. Zároveň práca zdôrazňuje potrebu duševnej hygieny a starostlivosti o seba, ktorá je v práci lekára nevyhnutná.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie