Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva

Iveta Domoráková a kolektív

978-80-8152-671-8

Tlačená publikácia

13,00 €
13,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Iveta Domoráková
Spoluautori:Eva Mechírová • Štefan Tóth • Marianna Danková • Viera Eliášová • Jarmila Veselá • Kristína Čurgali • Zuzana Fagová • Vladimíra Schwartzová
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:288
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:KEGA MŠ SR 019UPJŠ-4/2016.

Popis

Prvé vydanie nových učebných textov Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva – Vybrané kapitoly, je určené pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie mikroskopické poznatky o štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Veríme, že kapitoly zamerané na ústnu dutinu, vývoj kostí lebky, štruktúru a vývoj temporomandibulárneho kĺbu, vývoj zuba, vývojové malformácie zubov a klinické poznámky zaujmú aj širší okruh odbornej verejnosti. Súčasťou jednotlivých kapitol sú v texte zreteľne vyznačené krátke klinické poznámky, ktorými autori chcú motivovať začínajúcich študentov medicíny k pochopeniu významu štúdia základnej štruktúry tkanív a orgánov, pre ďalšie odbory ako je patologická anatómia,  fyziológia a odborné klinické predmety. Veľkú pozornosť autori venovali detailnej mikroskopickej štruktúre centrálneho a periférneho nervového systému, ktorá v dostupnej odbornej literatúre v súčasnosti chýba.

V logicky členených kapitolách čitateľ nájde vyše dvesto obrázkov, ktoré sú nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu morfologických disciplín. Každá kapitola je ukončená jednoduchými kontrolnými otázkami a prehľadom použitej literatúry, ktorý umožní študentom v prípade hlbšieho záujmu rozšíriť si svoje vedomosti.

Veľká vďaka nášho autorského kolektívu patrí doc. MUDr. Kamilovi Belejovi, CSc., ktorý pôsobil na Ústave histológie a embryológie, Jesseniovej Lekárskej Fakulty UK v Martine, za Histologické medzinárodné názvoslovie latinsko – anglicko – slovenské, ktoré autori zahrnuli do odbornej latinskej terminológie.

Prvé vydanie učebného textu Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva – Vybrané kapitoly bolo zrealizované s podporou grantu KEGA MŠ SR 019UPJŠ-4/2016.

Dúfame, že sa nové učebné texty Mikroskopickej anatómie pre odbor zubného lekárstva stretnú s pozitívnym ohlasom a budeme vďační, za akékoľvek pripomienky, ktoré nám umožnia skvalitniť učebnicu tak, aby si v nej každý záujemca našiel potrebné informácie.

Košice, 2018

Iveta Domoráková a spoluautori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie