Ultrasound Anatomy 1

978-80-8152-835-4

Tlačená publikácia

17,27 €
17,27 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ingrid Hodorová , Květuše Lovásová , Silvia Rybárová , Jozef Mihalik , Zuzana Kováčová , Maroš Rudnay , Božena Palovičová-Nováková
Rok vydania:2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:134
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav anatómie

Popis

Vysokoškolská učebnica „Ultrasonografická anatómia 1“ je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje. V učebnici sa čitateľ oboznámi s koreláciou anatomického a ultrasonografického obrazu orgánov a štruktúr za fyziologického stavu. Táto korelácia poukazuje na úzke prepojenie teoretického predmetu anatómia s klinickou praxou s ultrasonografickým vyšetrením, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou základných vyšetrovacích metód v mnohých medicínskych odboroch. Učebnica pozostáva z anatomickej časti, ktorá sa venuje základnému anatomickému popisu jednotlivých orgánov brucha a panvy. Nosnou časťou učebnice je sonografická časť, ktorá popisuje a charakterizuje jednotlivé ultrasonografické snímky. Čitateľ môže priamo porovnať vzhľad a prípadné rozdiely orgánov a štruktúr získaných dvomi úplne odlišnými zobrazeniami. Veríme, že nová vysokoškolská učebnica splní očakávania študentov, ako aj všetkých tých, pre ktorých je oblasť ultrasonografického zobrazenia z pohľadu anatóma predmetom záujmu – bude tak prospešná nielen pre anatómov, ale aj pre začínajúcich sonografistov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie