Dietológia a liečebná výživa II.

Jana Raková a kol.

ONLINE

978-80-8152-818-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Mária Belovičová • Jana Raková • Renáta Suchanová • Jana Sušinková • Gabriela Štefková • Libuša Tirpáková • Valéria Párová
Zostavovateľ:Jana Raková
Rok vydania:2019
Dostupné od:20.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:204
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Predložený vysokoškolský učebný text je zameraný na témy súvisiace s výživou a nutričnými odporúčaniami pre pacientov s vybranými ochoreniami. Zámerom je priblížiť diétologické  odporúčania pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, obezitou a metabolickým syndrómom, ochoreniami čriev a hepatobiliárneho systému a s ochoreniami kostí a kĺbov. Dôležitú súčasť tvorí oblasť výživy vo vzťahu k nádorovým ochoreniam. Prínosná pre súčasnosť je aj kapitola zameraná na potravinovú alergiu a potravinovú intoleranciu. Publikácia poukazuje na špecifické a cielené nutričné intervencie ako súčasť liečebného režimu, ktoré je nevyhnutné poznať a dodržiavať v osobnom živote pacienta.

PhDr. Jana Raková, PhD.
(za autorský kolektív)

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie