Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva. Učebnica a mikroskopický atlas

ONLINE

978-80-8152-721-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Iveta Domoráková
Spoluautori:Štefan Tóth, Marianna Danková, Vladimíra Schwartzová, Jarmila Veselá, Zuzana Fagová, Viera Eliášová, Kristína Čurgali, Eva Mechírová
Rok vydania:2019
Dostupné od:03.04.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:490
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Prvé vydanie Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas bolo zrealizované s podporou grantu KEGA MŠ SR 019UPJŠ-4/2016.

Popis

E-learningová učebnica je dostupná na: https://portal.lf.upjs.sk. Učebnica obsahuje 11 kapitol zameraných na mikroskopickú anatómiu hlavovej a krčnej oblasti s dôrazom na ústnu a nosovú dutinu, kosti lebky a ich vývoj, detailnú mikroskopickú štruktúru zubov a ich vývoj. Jedna kapitola je venovaná dentícii z hľadiska klinického významu poznania štruktúry a vývoja zubov. V učebnici sú zaradené kapitoly mikroskopickej anatómie orgánov, ktoré majú funkčný význam pre hlavovú oblasť ako je cievny, lymfatický, endokrinný a nervový systém. Učebnica je spojená s atlasom, má celkom 490 strán, 300 pôvodných mikrofotografií s použitím bežných histologických farbení, histochemických, imunohistochemických a impregnačných metód. Učebnica vznikla s podporou projektu KEGA 019UPJŠ-4/2016.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie