Sledovanie vybraných faktorov životného štýlu vysokoškolákov

ONLINE

978-80-8152-619-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tatiana Kimáková
Vedecký redaktorPetr Kachlík
Rok vydania:2018
Dostupné od:18. júna 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:111
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny

Popis

Vedecká monografia sa zaoberá determinantmi zdravia, zdravou výživou, jej základnými zložkami, dôsledkami nezdravej výživy a alternatívnymi trendmi vo výžive. Súčasťou práce je aj výskum zameraný na vybrané faktory životného štýlu vysokoškolákov, najmä výživu, stravovanie a pohybovú aktivitu. Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, študentov medicínskych, a prírodovedných odborov, verejného zdravotníctva troch stupňov vysokoškolského štúdia. Monografia je učená pre záujemcov z radov informovanej verejnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie