General dermatovenerology

978-80-8152-715-9

Tlačená publikácia

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Janette Baloghová
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:99
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika dermatovenerológie

Popis

Všeobecná dermatovenerológia je nosnou časťou dermatovenerológie. Morfológia, popis a charakteristika jednotlivých eflorescencií sú kľúčové v diagnostike a diferenciácii kožných ochorení spolu s dobre odobratou anamnézou. Snahou bolo vytvoriť vysokoškolský učebný text, ktorý tvorí praktický návod ako vyšetrovať pacienta s kožným ochorením. Cieľom jednotlivých kapitol je dokonale si osvojiť dermatologickú terminológiu, fyzikálnym vyšetrením vnímať špeciálne kožné znaky a zmeny, vedieť sa orientovať v algoritme pomocných vyšetrovacích metód a testov a pochopiť rozdielne vlastnosti a charakteristiku kože vzhľadom na vek pacienta, vznik, priebeh a trvanie kožných prejavov. Posledná kapitola predstavuje praktickú topografiu kožných ochorení v tabuľkách. Dermatovenerológia patrí k interdisciplinárnym odborom, preto všeobecná dermatológia bude určite dobrým sprievodcom pri diagnostike kožných ochorení nielen študentov medicíny, ale aj lekárov prvého kontaktu a styčných odborov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie