Príručka receptúrnej propedeutiky

978-80-8152-251-2

Tlačená publikácia

Na sklade

12,75 €
12,75 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martina Čižmáriková
Spoluautori:Mária Giertlová • Martina Pilátová • Zuzana Solárová • Viera Tischlerová
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav farmakológie

Popis

Vysokoškolská učebnica „Príručka receptúrnej propedeutiky pre lekárske odbory“ ponúka systematicky a ucelene spracované informácie z oblasti preskripcie farmaceutických produktov, ktorá predstavuje veľmi dôležitú súčasť výučby predmetu farmakológia na lekárskych a farmaceutických fakultách. Okrem preskripcie hromadne vyrábaných liekov sa venuje predpisovaniu dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok. Značná časť textu je zameraná aj na predpisovanie individuálne pripravovaných liekov, ktoré majú i dnes nezastupiteľné miesto vo viacerých medicínskych odboroch ako sú pediatria, či dermatológia, kde umožňujú využitie tzv. personalizovanej farmakoterapie.

Pri spracovaní problematiky bola zohľadnená aktuálna legislatíva Slovenskej republiky týkajúca sa preskripcie, ktorá v posledných rokoch prešla viacerými úpravami vrátane akceptácie Európskeho liekopisu od roku 1995 či zavedenia generickej preskripcie v roku 2011.

Text je primárne rozdelený na všeobecnú a špeciálnu časť, pričom ho vhodne dopĺňa 19 obrázkov, 13 tabuliek a 11 dodatkov. Veľkým prínosom publikácie je uvedenie mnohých konkrétnych príkladov, testovacích otázok, či zadaní, ktoré výrazne uľahčujú celkové pochopenie teoretickej časti danej problematiky.

Učebnica je vhodná pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov lekárskych a farmaceutických fakúlt, ako aj pre lekárov a farmaceutov z praxe v rámci ich kontinuálneho vzdelávania.

Kolektív autorov

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie