Selected Rheumatology Topics for Medical Students

978-80-8152-804-0

Tlačená publikácia

10,45 €
10,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Želmíra Macejová, Mundher Abdulkareem Salman Aljubouri
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:80
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. interná klinika

Popis

         Vysokoškolský učebný text: “ Selected  Rheumatology Topics for Medical Studentsje určený pre študentov lekárskych fakúlt študujúcich v anglickom jazyku v študijnom odbore: General medicine a Dental medicine. Rozsahom sú vhodné pre   pregraduálne štúdium predmetu  interná medicína 5.  Kapitoly uvedené v danom diele zahŕňajú základy reumatológie,  postačujúce  pre absolventov LF UPJŠ.

        Text je prehľadne rozčlenený na :  základné   vyšetrovacie metódy, rozdelenie chorôb na autoimunitné, infekčné artritídy, kryštálmi indukované artritídy,  nezápalové ochorenia v reumatológii, metabolické ochorenia kostí. Obsahom kapitol sú aj najnovšie liečebné možnosti daných ochorení.  V závere je obrazová príloha k ochoreniam spomínaným v samotnom texte.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie