XXIII. slovensko - český kongres o infekčných chorobách

ONLINE

978-80-8152-739-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Pavol Jarčuška , Pavol Kristian, Ivan Schréter
Rok vydania:2019
Dostupné od:05.06.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, čeština
Počet strán:43
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Zborník abstraktov bol vydaný pri príležitosti XXIII. Slovensko – českého kongresu o infekčných chorobách v Jasnej. Celkovo obsahuje 70 príspevkov, ktoré sa tematicky venujú aktuálnej problematike infektológie. Príspevky sa venujú  pacientom s multirezistentnými infekciami, infekciami vírusom HIV, hepatitídam a iným vírusovým infekciám. Obsahuje abstrakty o infekciách u  imunokompromitovaných pacientov.  Špeciálna časť sa venuje novinkám v ošetrovateľskom procese.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie