Improvement of best practices in the provision of the first pre-medical aid

A.A. Ahmetova • A.A. Seidakhmetova • N.D. Kalmenov a kol.

ONLINE

978-80-8152-707-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:A.A. Ahmetova • A.A. Seidakhmetova • N.D. Kalmenov •Z.A. Kauyzbay • A.G. Ibragimova • G.J. Jarilkasinova • R.U. Yuldashova • G.S.Khodjieva • M.J. Sanoeva • L. Szerdiová • M. Habiňaková • J. Majerník
Dostupné od:január 2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:129
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Zlepšovanie osvedčených postupov pri poskytovaní prvej pred-lekárskej pomoci je jednou z prioritných oblastí klinickej medicíny vo väčšine krajín sveta. Napriek úspechu v zlepšovaní poskytovania lekárskej starostlivosti na úrovni FPMA a pohotovostnej zdravotnej starostlivosti je poskytovanie kvalifikovanej zdravotnej pomoci v počiatočných štádiách ochorenia alebo v kritických stavoch rozhodujúce a ovplyvňuje následnú lekársku starostlivosť i budúcnosť pacienta. Pri poskytovaní záchrannej zdravotnej starostlivosti chorým a zraneným je veľmi dôležitý časový faktor, kedy sa zabraňuje nezvratným poruchám v tele a vytvára sa dobrý základ pre odbornú pomoc pri celkovom vyliečení pacienta. Učebné texty sú určené pre zlepšenie povedomia o dôležitosti pred-lekárskej pomoci u študentov nelekárskych odborov v krajinách centrálnej Ázie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie