Základy onkogynekológie

ONLINE

978-80-8152-889-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Varga
Rok vydania:2020
Dostupné od:02.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:71
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Licencia: Creative Commons BY NC ND

Popis

Rakovina patrí medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtia v ľudskej populácii. Ročne je zodpovedná za približne 10 miliónov úmrtí. Onkogynekológia je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí gynekológie. Zaoberá sa karcinómom vulvy, pošvy, krčka maternice, maternice, vajíčkovodu, vaječníka a prsníka. Vzhľadom k rozsahu problematiky sa dnes komponujú pracoviská, ktoré sa venujú len tejto problematike. Poznatky z onkogynekológie sú nevyhnutným predpokladom úspešného absolvovania štátnej skúšky, ako aj atestácie z odboru Gynekológia a pôrodníctvo. Uvedená publikácia sa venuje problematike jednotlivých onkogynekologických ochorení. Detailne opisuje anatómiu a histológiu jednotlivých orgánov - vulva, pošva, cervix, maternica, vajíčkovod, vaječník. Pri každom karcinóme sa zaoberá jeho etiopatogenézou, klinickým obrazom, diagnostikou, klasifikáciou a liečbou. Publikácia zahŕňa materiál vhodný pre študentov lekárskych fakúlt a lekárov v atestačnej príprave.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie