Vybrané kapitoly z infektológie

Tlačená publikácia Vybrané kapitoly z infektológie

ONLINE

978-80-574-0300-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ivana Hockicková - Ondrej Zahornacký
Spoluautori:Ján Hockicko - Pavol Jarčuška - Pavol Kristian - Zuzana Paraličová - Štefan Porubčin - Alena Rovňáková
Rok vydania:2024
Dostupné od:02.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:200
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolský učebný text Vybrané kapitoly z infektológie je komplexným učebným materiálom o vybraných infekčných ochoreniach pre študentov medicíny ako aj iných zdravotníckych odborov. Je primárne určená študentom všeobecného a zubného lekárstva. Jedná sa o prvú učebnicu tohto typu, ktorej cieľom je poskytnúť študentom ucelené informácie o rôznych typoch infekčných ochorení, o ich príčinách, typických príznakoch, diagnostike, liečbe a prevencii. Je rozdelená celkovo do 18 kapitol . Učebnica je písaná v súlade s najnovšími poznatkami o infekčných ochoreniach a je základom pre úspešné zvládnutie predmetu Infektológia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie