Získané demyelinizačné ochorenia centrálneho nervového systému-diferenciálna diagnostika

ONLINE

978-80-574-0117-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marianna Vitková
Rok vydania:2022
Dostupné od:06.09.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Neurologická klinika
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Demyelinizačné ochorenia CNS predstavujú problematiku, s ktorou sa neurológ prakticky denne stretáva vo svojej praxi.  Súčasná klasifikácia demyelinizačných ochorení CNS podľa van der Knaapa a Valka z r. 2005 zahŕňa 97 vrodených a získaných ochorení, ktoré spôsobujú demyelinizácie bielej hmoty mozgu a miechy. Pre väčšinu z týchto ochorení neexistuje definitívny test, ktorý by jednoznačne potvrdil diagnózu, preto je jej stanovenie výsledkom dôkladného zhodnotenia anamnestických údajov, klinického priebehu, neurologického nálezu a výsledkov zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení.

Cieľom tejto publikácie je podať podrobný a čo najpresnejší prehľad poznatkov o získaných demyelinizačných ochoreniach CNS, ich etiopatogenéze, klinickom obraze a diagnostických možnostiach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie