Examination methods and injection technique in orthopaedics

ONLINE

978-80-8152-989-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ahmad Gharaibeh • Marek Lacko
Rok vydania:2021
Dostupné od:27.04.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:90
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Autori popisujú klinické a paraklinické vyšetrovacie metódy nevyhnutné pre diagnostiku a liečbu ortopedických ochorení v detskom aj v dospelom veku. Vyšetrovacie metódy sú rozdelené na základe jednotlivých anatomických lokalít. 

Prínosná je kapitola o kĺbových punkciách s popisom ich indikácií, techniky realizovania a prípadných komplikácií. Kapitola o ukážke dokumentácie pacienta pre študentov je významnou pomôckou pre praktickú skúšku pred štátnou záverečnou skúškou z chirurgie.

Práca vhodne dopĺňa dostupnú učebnú literatúru potrebnú pre zahraničných študentov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva, ako aj pre lekárov v špecializačnej príprave v odbore ortopédia a príbuzných odborov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie