Prehľad neurológie a neurorehabilitácie pre fyzioterapeutov

978-80-8152-117-1

Tlačená publikácia

Na sklade

21,60 €
21,60 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Magdaléna Hagovská
Rok vydania:2014
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:364
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Popis

Predkladaný materiál obsahuje komplexný pohľad na rehabilitáciu pacientov v neurológii. Je druhým kompletne prepracovaným a rozšíreným vydaním skrípt - Prehľad neurológie pre fyzioterapeutov. Obsahuje údaje o etiológii neurologických ochorení, patofyziológii, vyšetrení vo fyzioterapii a možnosti konzervatívnej liečby. Zo špeciálnych liečebných metód je podrobnejšie rozpísaná facioorálna terapia,  Akrálna koaktivačná terapia a možnosti diagnostiky a tréningu kognitívnych funkcií. V prílohách sú popísané štandardizované dotazníkové metódy, ktoré je možné použiť v záverečných prácach . Súčasťou publikácie je aj kapitola o vertebrogénnych syndrómoch, ktoré majú v neurologickej problematike široké zastúpenie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie