Vybrané kapitoly z detskej kardiológie

 Ingrid Schusterová 

978-80-8152-152-2

Tlačená publikácia

Na sklade

8,18 €
8,18 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ingrid Schusterová
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:152
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika detí a dorastu

Popis

Kardiovaskulárne rizikové faktory v detskom veku
Zápalové ochorenia srdca
Poruchy srdcového rytmu

Ponúkame študentom 5. a 6. ročníka ako aj našej odbornej verejnosti (pediatri, detskí kardiológovia) ucelené informácie z detskej kardiológie, ktoré vychádzajú z progresívnych vedeckých poznatkov odborníkov a požiadaviek praxe, ako aj našich vlastných skúsenosti. Publikácia rozšíri daný odbor o poznatky rizikových faktoroch kardiovaskulárnych chorôb a získaných chorôb srdca, ktoré sú v súčasnosti stále aktuálnejšie už u detí a umožní aj zavedenie nových didaktických metód pri výučbe detskej kardiológie. 

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie