Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII.

ONLINE

978-80-574-0204-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Mária Fedorčáková - Miriama Filčáková (eds.)
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.05.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:88
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z 12. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 12. októbra 2022

Témou konferenčného zborníka z vedeckej konferencie doktorandov je problematika prameňov, ich interpretácie a využívania súčasných digitálnych technológií pri ich skúmaní a sprístupňovaní. Zborník tvorí 7 príspevkov od autorov pôsobiacich na slovenských a českých univerzitách. Digitalizácii pečatí sa venuje príspevok Barbory Borůvkovej. Problematikou budovania cestnej siete v novovekom Francúzsku a písomným a kartografickým prameňov sa venuje Michael Dudzik. Trendy digitalizácie v slovenských archívoch a ich vnímanie bádateľmi spracovala vo svojej štúdii Miriama Fialkovičová. Miriama Filčáková sa zaoberala prameňmi k dejinám terciárneho vzdelávania v Košiciach v súvislosti so založením UPJŠ. Možnosťami výskumu prameňov k elektrifikácii Slovenska sa zaoberá štúdia Dominika Hrtusa. Ondrej Šály vo svojom príspevku spracoval listy poddaných v 18. storočí ako prameň k hospodárskym dejinám. Možnostiam výskumu cirkevných dejín Užskej stolice v novoveku sa venuje Vavrinec Žeňuch.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie