Na pomedzí Východu a Západu. Vybrané kapitoly z dejín východných kresťanov na Slovensku.

ONLINE

978-80-574-0028-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Borza
Rok vydania:2021
Dostupné od:15.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Východné kresťanstvo reprezentované na Slovensku Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou ovplyvnilo vývoj slovenskej spoločnosti v priebehu stáročí. Spoločné dejiny aj koexistencia oboch cirkvi v jednom geografickom priestore priniesla rôznorodé skúsenosti, ktoré si obe cirkvi uchovávajú v pamäti. Vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá ich dejinami obsahuje základné materiály k štúdiu a zameriava sa na dôležité medzníky v ich dejinách. Obsahuje všeobecné informácie o pôvode východného kresťanstva a v chronologickom poradí prezentuje poznatky o dejinách cirkví, ktoré ho reprezentujú na Slovensku od 9. do 21. storočia. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie