Ako sa píšu dejiny? Metódy – prístupy – pramene Stretnutie mladých historikov IX.

ONLINE

978-80-8152-848-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Katarína Hromuľáková
Rok vydania:2020
Dostupné od:09.03.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice, 16.-17. október 2019

Zborník Ako sa píšu dejiny? Metódy – prístupy – pramene predstavuje publikáciu príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Stretnutie mladých historikov IX, každoročne organizovanou Katedrou histórie FF UPJŠ. V jednotlivých príspevkoch, časovo sústredených od stredoveku až po najnovšie dejiny, autori predkladajú rozmanité teoreticko-metodologické východiská výskumu dejín, ktoré v súčasnosti predstavujú elementárne predpoklady historického bádania. Ambíciou autorov ako nastupujúcej generácie historikov je tak nielen otvorenie aktuálnej otázky teoretickej reflexie v historiografii, ale aj ponúknutie konkrétnych príkladov podložených vlastným výskumom.  

Mgr. Katarína Hromuľáková

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie