Prehľad dejín biológie, lekárstva a farmácie

ONLINE

978-80-8152-650-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Martin Bačkor • Miriam Bačkorová
Rok vydania:2018
Dostupné od:22.10.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra botaniky
Poznámka:Tento text vznikol aj vďaka materiálnej pomoci z projektu KEGA 012UPJŠ-4/2016.

Popis

Predložený text sa venuje histórii štúdia biológie, lekárstva a farmácie, ako vedných disciplín, od čias praveku cez starovek, stredovek a novovek. V texte sú chronologicky zoradení najvýznamnejší predstavitelia histórie štúdia biologických vedných disciplín, uvedené sú základné charakteristiky významných historických objavov a  prehodnotenie ich významu z pohľadu súčasnej vedy 21. storočia.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie