Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne

ONLINE

978-80-574-0002-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Maroš Melichárek
Rok vydania:2021
Dostupné od:26.08.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup aktivity projektu VEGA (Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20. storočia, 1/0342/20)
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Dejiny Balkánu (nielen v 20. storočí) a jeho národov majú na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach svoje nezastupiteľné miesto už niekoľko rokov, a preto je tento učebný text logickým vyústením nastaveného trendu. Ide v poradí o tretiu publikáciu zameranú na región juhovýchodnej Európy, keďže v roku 2015 vyšla monografia Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. (Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 1856) a v roku 2020 Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856 1913. Logicky teda publikácia dopĺňa portfólio literatúry (aj tematicky aj chronologicky) pre študentov, ktorí sa zaujímajú o tento stále nepokojný región. Predošlé práce sú vedeckými monografiami a hoci ich je možno využiť aj pri pedagogickom procese, táto práca je priamo zameraná pre študentov a ich potreby.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie