Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie)

ONLINE

978-80-574-0165-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Štefan Šutaj - Jana Šutajová
Vedecký redaktorprof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Rok vydania:2022
Dostupné od:23.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:552
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Poznámka:Vedecká monografia je výsledkom projektu VEGA č. 1/0316/19 Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike.
DOI:https://doi.org/10.33542/VOM-0165-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom sa realizovala na základe Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, ktorá bola podpísaná 27. februára 1946. Jej prijatie bolo nielen súčasťou československých riešení postavenia národnostných menšín, ale aj súčasťou strategickej koncepcie budovania štátu Čechov a Slovákov, bez Nemcov a Maďarov.

Dohoda bola súčasťou povojnového riešenia vzájomných sporov, nedorozumení a mala byť jedným z riešení, ktoré v povojnovej dobe mali eliminovať faktor, ktorý podľa čsl. politických špičiek zapríčinil vojnový konflikt. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom nebola teda izolovanou historickou udalosťou, ale bola súčasťou migračných pohybov, ktoré sa začali v Európe už po prvej svetovej vojne a môžeme povedať, že boli pokračovaním predchádzajúceho vývoja ako súčasť migračných schém v Európe.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie