Kultúrne dejiny talianskej renesancie: Pojmy, otázky a interpretácie

ONLINE

978-80-574-0221-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Fedorčák
Dostupné od:24.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:261
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/KDTR-0221-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Pri štúdiu renesancie existuje viacero kritických, kľúčových pojmov a vzťahov, ktoré je potrebné charakterizovať s prihliadnutím na to, že nie je možné nájsť na žiadnu z nich definitívnu odpoveď a uspokojivé riešenie. Tieto problémové body sú: vzťah k antike; prepojenie so stredovekom; premena na manierizmus a barok; realizmus a zosvetštenie v umení; individualita renesančného umelca; príčiny vzniku renesančného umenia v Taliansku, jeho determinanty a stimulátory a oddelenie tejto analýzy od analýzy vzniku a rozvoja umenia ako takého (nielen renesančného); regionálne rozdiely v rámci Talianska; chronologické vymedzenie renesancie; pojmy stredovek a novovek; miera umeleckého vplyvu byzantského, gotického a románskeho umenia na renesančné umenie. Samotný termín renesancia, jeho obsah a existencia, sú témou diskusie so študentmi, keďže tí sa pri tom učia, ako také termíny vznikli a vznikajú, akým spôsobom sa im pridáva obsah a ako sa tento obsah mení počas historického diskurzu, ako na jednu tému existuje pluralita názorov a viacero metodologických postupov výskumu, ktoré vytvárajú jednotlivé školy a prúdy. V rámci nich študenti vidia význam osobností z radov historikov a porovnávajú ich koncepty. Zároveň študenti môžu pozorovať ich argumentáciu a logické postupy, ktorými podporujú svoje tvrdenia. Sloboda tvorby termínov a pojmov respektíve ich nových definícií nesmie stáť na neznalosti faktov, ale s ich množstvom rastie variabilita ich interpretácie. Tento predmet má pri takto nastavenom prístupe potenciál, ktorý v plnej miere využívame na seminároch a prednáškach, o téme diskutovať a formulovať antitézy k zdanlivo zjavným tézam.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie