Doktorandské miscelaneá 8

ONLINE

978-80-574-0231-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2023
Dostupné od:09.08.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:237
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Aktuálne, ôsme číslo Doktorandských miscelaneí tvorí trinásť príspevkov zo štyroch študijných programov. Publikovanie príspevkov je tradične spojené s Jesennou školou doktorandov FF UPJŠ v Košiciach, kde si študenti tretieho stupňa štúdia majú možnosť vyskúšať najprv konferenčný formát prezentovania výsledkov svojich výskumov a následne ich rozšírenie do formy štúdií. Oproti minulému roku, keď bol zborník pre pandemickú situáciu nekonferenčný, považujeme návrat k plenárnemu dialógu za prínosný. Špecifikom nášho zborníka je jeho viacdisciplinárnosť zahŕňajúca humanitné a spoločenskovedné odbory. Napriek tejto rozmanitosti sa medzi témami vždy objavia aj zaujímavé prepojenia, ktoré sa týkajú generačného prehodnocovania pravidelne sa objavujúcich problematík, ale aj výskumov výsostne aktuálnych javov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie