Hranice v priestore a čase. Stretnutie mladých historikov X.

ONLINE

978-80-8152-988-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Dana Kušnírová • Peter Pavonič
Rok vydania:2021
Dostupné od:28.04.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:151
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice, 18.-19. november 2020

Zborník Hranice v priestore a čase pozostáva z dvanástich príspevkov, ktoré boli odprezentované v rámci desiateho ročníka doktorandskej konferencie Stretnutie mladých historikov, ktorú každoročne organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 2020 sme si pripomenuli sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorou boli po prvej svetovej vojne definitívne usporiadané hranice Maďarska, vrátane tých s Československom, preto bola za tému konferencie zvolená história hraníc. Jednotlivé príspevky sa tak venujú vývoju hraníc v 20. storočí, hraniciam v myslení, vo vzdelávaní a hraniciam v starších historických obdobiach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie