Študentská vedecká konferencia XI.

ONLINE

978-80-574-0211-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Mikuláš Jančura - Maroš Melichárek (eds.)
Rok vydania:2023
Dostupné od:01.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov

Predkladaný zborník vychádza ako výstup z jedenásteho ročníka študentskej vedeckej konferencie realizovanej v decembri 2022. Študentská vedecká konferencia je výberový predmet zaradený do študijných plánov katedry histórie FF UPJŠ realizovanej od roku 2011 a kladie si za cieľ ponúknuť priestor pre študentov Bc. a Mgr. stupňa prezentovať fragmenty svojho primárneho výskumu v rámci tvorby svojich záverečných prác. Cieľom predkladaného zborníka nie je len tieto tematicky širokospektrálne texty publikovať, ale zacieliť tiež snahu o nadštandardnú pedagogickú činnosť a o pridanú hodnotu vysokoškolského štúdia smerom k študentom v podobe publikačného výstupu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie