Filozofické vzdelávanie v Košiciach v kontinuite a diskontinuite historického vývoja

ONLINE

978-80-574-0182-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Fedorčáková – Miriama Filčáková
Preklad:PhDr. Štefan Franko, PhD.
Rok vydania:2023
Dostupné od:26.01.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:ostatná neperiodická literatúra
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:40
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu VVGS 2022-2112 Dejiny UPJŠ a Historický digitálny archív (HIDA) III.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predložená publikácia sa zaoberá dejinami filozofického vzdelávania v Košiciach od jeho počiatkov až do založenia súčasnej Filozofickej fakulty UPJŠ v roku 2007. Počiatky filozofického vzdelávania v Košiciach súvisia so založením Košickej univerzity v roku 1657, ktorá mala dve fakulty – Filozofickú a Teologickú fakultu. Publikácia sa venuje výučbe filozofie na tejto fakulte a uvádza významných učiteľov a študentov univerzity. Zároveň sa zaoberá faktormi, ktoré ovplyvnili postupné degradovanie filozofického štúdia z univerzitnej úrovne na úroveň gymnázia počas transformácie nástupníckych inštitúcií Košickej univerzity na konci 18. a v 19. storočí. Druhá časť publikácie sa zaoberá vývojom vysokého školstva po druhej svetovej vojne a založením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Uvádza historické okolnosti vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove a jej stručné dejiny. Napokon sa v publikácii autorky venujú novodobému vývoju filozofického vzdelávania po roku 1989 a okolnostiam rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a opätovnému založeniu Filozofickej fakulty v roku 2007. Posledná kapitola publikácie sa venuje stručným dejinám súčasných budov FF UPJŠ.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie