Študentská vedecká konferencia XII.

Tlačená publikácia Študentská vedecká konferencia XII.

ONLINE

978-80-574-0320-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Mikuláš Jančura - Maroš Melichárek
Rok vydania:2024
Dostupné od:01.06.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:110
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Predkladaný zborník vychádza ako výstup z dvanásteho ročníka študentskej vedeckej konferencie realizovanej v decembri 2023. Študentská vedecká konferencia je výberový predmet zaradený do študijných plánov katedry histórie FF UPJŠ realizovanej od roku 2011 a kladie si za cieľ ponúknuť priestor pre študentov Bc. a Mgr. stupňa prezentovať fragmenty svojho primárneho výskumu v rámci tvorby svojich záverečných prác. Cieľom predkladaného zborníka nie je len tieto tematicky širokospektrálne texty publikovať, ale zacieliť tiež snahu o nadštandardnú pedagogickú činnosť a o pridanú hodnotu vysokoškolského štúdia smerom k študentom v podobe publikačného výstupu. V tohtoročnom zborníku je obsiahnutých 6 textov s chronologickým rámcovaním od stredoveku po dejiny 20. storočia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie