Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie)

Online only

978-80-574-0165-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Štefan Šutaj - Jana Šutajová
Science editor:prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Year of publication:2022
Available from:23.12.2022
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:552
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of History
Note:Vedecká monografia je výsledkom projektu VEGA č. 1/0316/19 Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike.
DOI:https://doi.org/10.33542/VOM-0165-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products