Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne

Online only

978-80-574-0002-8

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Maroš Melichárek
Year of publication:2021
Available from:26.08.2021
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Number of pages:118
Faculty:Faculty of Arts
Note:Publikácia vychádza ako výstup aktivity projektu VEGA (Premeny a interakcie ideológie čechoslovakizmu a juhoslavizmu v podmienkach 20. storočia, 1/0342/20)
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Related Products