Psychologický rozhovor

ONLINE

978-80-8152-547-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Monika Hricová
Rok vydania:2017
Dostupné od:november 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:79
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Vedenie rozhovoru patrí k základným nástrojom práce psychológa: Pre psychológov je charakteristické, že ich činnosť je založená na priamej interakcii s ľuďmi, či už nazývanými klientmi alebo pacientmi, ktorí zväčša prichádzajú v situáciách pre nich ťažkých a sú pod veľkým psychickým tlakom. Dohovoriť sa s klientom, ktorý prichádza v neľahkej situácii, má trápenie a starosti, nie je jednoduché. Pokiaľ je týmto klientom naviac dieťa, psychiatrický pacient alebo senior, je veľmi jednoduché dostať sa do situácie, keď nebudeme vedieť ako ďalej, alebo ako prekonať komunikačnú bariéru. Napriek tomu je nedostatok ucelenej literatúry, ktorá by komplexne ponúkala prehľad o tom ako viesť a zvládnuť psychologický rozhovor.

Text sa zaoberá problematikou vedenia psychologického rozhovoru vo všeobecnosti. Ponúka základné informácie o aktívnom načúvaní, verbálnych technikách rozhovoru a neverbálnej komunikácii. Predstavuje zásady a odporúčania pre vedenie prvého psychologického rozhovoru, ale aj špecifické témy spojené s vedením rozhovoru, ako je usporiadanie pracovne psychológa, čas alebo otázka záznamov v priebehu stretnutia. V závere sa zameriava na problematiku vedenia rozhovoru so špecifickým klientom, dieťaťom ale aj seniorom. Okrem zásad, odporúčaní, teórií a pravidiel, obsahuje aj úlohy zamerané na praktické ukážky, získanie hlbšieho porozumenia klientovi a na nácvik nových zručností. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie