Malý anglicko-slovenský slovník verzologických pojmov

ONLINE

978-80-574-0261-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marián Andričík
Rok vydania:2023
Dostupné od:01.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:slovník
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:48
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia je výstupom z projektu KEGA č. 014UPJŠ-4/2021 Preklad a recepcia viazanej poézie ako generačný problém.
DOI:https://doi.org/10.33542/SVP-0261-9
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Podkladom na vznik tejto publikácie boli jednak naše dlhoročné prekladateľské aktivity v oblasti anglofónnej poézie, jednak sústavný záujem o teoretické otázky z oblasti verzológie. Roky ukladania a zbierania materiálu napokon vyústili do tohto slovníka, ktorý predkladáme odbornej verejnosti s vedomím jeho neúplnosti a zavše aj terminologického tápania pri hľadaní ekvivalentu, keďže komplexnejšia komparatívna práca z tejto oblasti doposiaľ nevyšla. Aj preto popri ustálených terminologických ekvivalentoch sme sa rozhodli ponúknuť pri tých termínoch, ktoré zatiaľ slovenské ekvivalenty nemali, vlastné návrhy – tie sú graficky vyznačené kurzívou. Vzhľadom na úzko ohraničenú cieľovú skupinu používateľov sme upustili od slovnodruhovej charakteristiky jednotlivých heslových slov a okrem výnimiek aj od ich fonetického prepisu, teda javov bežných pri všeobecných slovníkoch. Okrem samostatných heslových slov slovník obsahuje aj ustálené kolokácie používané vo verzologickej literatúre. Keďže očakávame, že slovník bude aj študijným materiálom pre študentov anglickej a slovenskej filológie, k mnohým ekvivalentom sme do zátvorky pridali aj bližšiu charakterisiku alebo vysvetlenie daného termínu. Veríme, že tento slovník, prvý 1 Publikácia je výstupom z projektu KEGA č. 014UPJŠ- 4/2021 Preklad a recepcia viazanej poézie ako generačný problém. 6 svojho druhu v našom literárnovednom kontexte, sa stane dobrým základom pre ďalšie, rozsiahlejšie a komplexnejšie príručky.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie