Psychológia práce a organizácie 2023

ONLINE

978-80-574-0265-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jozef Bavoľár
Dostupné od:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:260
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/PPO-0265-7-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

V dňoch 8. a 9.6.2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil 22. ročník konferencie Psychológia práce a organizácie. Program konferencie bol rozdelený do šiestich blokov a jednej posterovej sekcie a doplnený tromi pozvanými prednáškami. Tento zborník obsahuje vybrané príspevky z tejto konferencie, pričom najprv sú radené príspevky v anglickom, následne v slovenskom jazyku. Rôznorodosť príspevkov odráža rôznorodosť tém v oblasti psychológie práce a organizácie, pričom najviac zastúpenými témami sú kvalita života a záťaž v práci, aspekty práce školského psychológa, faktory ovplyvňujúce dosahovanie pracovných cieľov v nastupujúcej dospelosti a predstavenie nových metodík s možnou aplikáciou v pracovnom prostredí.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie