METÓDY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE. Návody na cvičenia z kognitívnej psychológie.

ONLINE

978-80-574-0071-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:René Šebeňa
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:132
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Hlavným cieľom učebnice je priblížiť vybrané experimentálne metódy, ktoré boli vyvinuté na štúdium rôznych psychických procesov. Klasické učebnice kognitívnej psychológie väčšinou ponúkajú ucelený systém teoretických poznatkov a opisov experimentov. Myslíme si ale, že pre hlbšie pochopenie študenti potrebujú mať vlastnú skúsenosť. Táto učebnica ponúka návody ako vybrané teórie a javy cez praktické cvičenia na sebe demonštrovať, názorne overiť a tým pádom aj lepšie pochopiť. Takáto priama skúsenosť môže pomôcť pri realizácii vlastných projektov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie