G. W. Leibniz - filozofia raného a stredného obdobia

ONLINE

978-80-8152-982-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Martin Škára
Vedecký redaktordoc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.03.201
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:160
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto vysokoškolská učebnica je financovaná z projektu KEGA 004 UPJŠ-4/2018

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica je reakciou na dva zásadné nedostatky. Tým prvým je absencia podobného, ak nie ekvivalentného učebného textu v univerzitnom prostredí. Druhým nedostatkom je omyl o tom, že Leibnizova filozofia je systém označený ako monadologický. Predkladaný text vysokoškolskej učebnice napráva tento omyl a zároveň zapcháva medzeru absencie takéhoto druhu učebného textu s leibnizovskou tematikou. Predkladaný text z vyššie uvedených dôvodov prináša nový pohľad na filozofiu G. W. Leibniza predovšetkým v období raných filozofických prvotín s presahom do tzv. parížskeho obdobia a obdobia De summa rerum až k prvej filozofickej doktrinálnej formulácii vyjadrenej v spise Discours de métaphysique/Metafyzická rozprava zo zimy 1685-1686. Učebnica je koncipovaná ako výber úsekov pramenných textov preložených autorom učebnice z francúzskeho a čiastočne z latinského jazyka a vybavený pre cieľové publikum prístupnými komentármi. Je teda želaním autora, aby táto učebnica neslúžila len ako forma nápravy dezinterpretácie Leibnizovej filozofie, ale ako inšpiratívny text, ktorý čitateľa uvedie do sveta Leibnizovej filozofie v jej nepokrivenom svetle.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie