Školská psychológia 2018 - História a perspektívy

ONLINE

978-80-8152-742-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Pavol Kačmár, Margita Mesárošová, Ladislav Lovaš
Rok vydania:2019
Dostupné od:06.06.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:303
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie

Popis

Publikácia predstavuje výber príspevkov prezentovaných na vedeckej konferencii Školská psychológia: História a perspektívy, ktorá sa uskutočnila 17-18.10.2018 v Košiciach. Konferencia si pripomínala dve významné jubileá. Prvým je 100. výročie narodenia profesora Jána Hvozdíka, druhým je 50. výročie otvorenia štúdia psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Príspevky prešli recenzným konaním.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie